Aat van Nie  -  jeugd en opleiding

Aat van Nie  (1927 - 2010)

Alida Antoinetta (Aat) van Nie wordt geboren op 21 mei 1927 als oudste van twee kinderen in een middenklasse gezin in Arnhem. Haar vader Ko werkt als kantoorbediende, later als hoofdsecretaris bij de Algemene Kunstzijde Unie (nu AKZO).

Aat’s moeder Netty is notarisdochter en geschoold als lerares aan de Amsterdamse Huishoudschool. Zij zorgt voor de twee kinderen en het huishouden met hulp van de ‘meid voor dag en nacht’ en tweemaal per week een werkster. De grootouders Ko en Kee van Nie wonen bij het gezin in huis.

Aat volgt de lagere school in Velp. Na een jaar op School 1 kan ze alsnog naar de HBS voor meisjes in Arnhem. School 1 is een opleidingsschool aan de Jan Luykenlaan in Velp Noord, die kinderen klaarstoomt voor het middelbaar onderwijs.
Aat haalt met een jaar vertraging haar HBS-B diploma.
 

 


Op de HBS groeien de verzen die Aat schrijft uit tot heuse sonnetten. Later zal ze met enige regelmaat poëzie schrijven, zo nu en dan gevolgd door publicatie. Het liefst zou Aat schrijver willen worden en Nederlands studeren. Gezien haar opleiding zit dat er niet in.

Haar tekenlerares raadt haar aan lesbevoegdheid te halen voor tekenen, ze doet dat al zo goed. Ze kan kiezen voor een opleiding in Den Haag en Amsterdam. Haar ouders besluiten dat het Amsterdam moet worden.
Van 1946 tot 1951 studeert Aat aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, afdeling Opleiding tot Teekenleeraren in Amsterdam waar zij les krijgt van onder andere Mejuffrouw Co Werlemann en de beeldhouwer Johan van Zweden. Hier leert zij in 1947 jaargenoot John Torenbeek kennen met wie ze later trouwt. De opleiding aan het instituut duurt vijf jaar en na de gebruikelijke staatsexamens geeft het haar in 1953 de gewenste onderwijsbevoegdheid.